Archives pour la catégorie Culture

Kutigisha ivyigwa vyose mu kirundi gushika muri za kaminuza mu Burundi ni agahombo ku gihugu

 

Ikirundi ni ururimi rudakoreshwa nk’uko bikwiye mu nyigisho mu Burundi. Icitwazo ngo ni uko kitikwiye ku buryo hoboneka amajambo akwiye yokoreshwa mu mashure no mu bushakashatsi.  Yamara abagize amatohoza baremeza ko ikirundi cikwiye gishobora gukoreshwa mu gutanga inyigisho ku ngero zose, ndetse no muri za kaminuza. Bati ahubwo ni itunga kiretse ko turisuzugura. Continue la lecture